دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ جدید | صفحه 370 از 784 | خوب لینک
نقوی حسینی:اینکه در ۲۲ بهمن از تریبون عمومی در حضور این خیزش مردم، رمز دشمن را مطرح می کنند، یعنی در پازل دشمن بازی می کنیم. چه من باشم چه رئیس مجلس و چه رئیس جمهور فرقی ندارد؛ ما با این گفتمان،در بازی دشمن هستیم.هاشم زایی:من تعجب می کنم، معنی رفراندوم یعنی مراجعه به آرای عمومی. مگر ما از مردم خود می ترسیم که از رفراندوم و نظر مردم بترسیم. رأی مردم که ترس ندارد و این هم تجربه اول ما نیست.
یادگیری چه در دوران تحصیل و چه بعد از آن یکی از قسمت‌های مهم زندگی هر انسانی است و آرزوی هر کسی است که بتواند سریع‌تر و بهتر مسائل مختلف از اطلاعات و مفاهیم نظری تا مهارت‌های فنی و حرکتی را یاد بگیرد. در این ویدیو با نکاتی آشنا شوید که یادگیری شما را سریع‌تر و بهتر می‌کند.